Privacy verklaring
Awesems Nederland b.v.


Hier vindt je de Privacy Verklaring van AWESEMS NEDERLAND B.V. Nederland b.v.. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die door AWESEMS NEDERLAND B.V. worden verzameld.

1. Inleiding 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. AWESEMS NEDERLAND B.V. 

Je leest op dit moment de privacyverklaring van AWESEMS NEDERLAND B.V. AWESEMS NEDERLAND B.V. is een Charge Point Operator die zich richt op de verkoop, installatie, onderhoud en beheer van een Laadpalennetwerk voor EV’s. Daarnaast biedt AWESEMS NEDERLAND B.V. haar eigen ontwikkelde software aan. AWESEMS NEDERLAND B.V. doet dit voor zowel consumenten, bedrijven en publieke sector.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door AWESEMS NEDERLAND B.V. worden verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door AWESEMS NEDERLAND B.V., neem dan gerust contact op!

3. Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AWESEMS NEDERLAND B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1 Het versturen van nieuwsbrieven 

AWESEMS NEDERLAND B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AWESEMS NEDERLAND B.V.. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

3.2 Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AWESEMS NEDERLAND B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

3.3 Mijn Awesems omgeving 

AWESEMS NEDERLAND B.V. verzamelt gegevens in haar Mijn Awesems omgeving van jou om zo de verrekeningen van de thuislaadkosten te kunnen doen. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor bepaalde medewerkers bij AWESEMS NEDERLAND B.V. die toegang moeten hebben tot de backoffice vanwege hun functie binnen het bedrijf. Deze medewerkers hebben een speciale inlog en hebben of volledige of gedeeltelijke toegang tot gegevens via autorisaties in onze software.

4. Ontvangers 

De gegevens die AWESEMS NEDERLAND B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

4.1 Microsoft 

De e-mail van AWESEMS NEDERLAND B.V. wordt gehost bij Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft

4.2 Awesems.com 

De website en back-ups van de website worden gehost bij One.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van AWESEMS NEDERLAND B.V. zijn op de servers van One.com opgeslagen.

4.3 Mijn Awesems 

De volledige backoffice software wordt gehost door Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden op de servers van AWS en Microsoft opgeslagen.

5 Opslagperiode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AWESEMS NEDERLAND B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.1 Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en naam en verdere gegevens worden opgeslagen voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@awesems.com

5.2 Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met AWESEMS NEDERLAND B.V. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf (5) jaar terug bewaard.

6. Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door AWESEMS NEDERLAND B.V. of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar AWESEMS NEDERLAND B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk, gezichtsherkenning. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van AWESEMS NEDERLAND B.V. is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van AWESEMS NEDERLAND B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

7. Jouw rechten 

7.1 Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AWESEMS NEDERLAND B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@awesems.com of telefonisch contact op te nemen met AWESEMS NEDERLAND B.V. op nummer +31 85 130 40 21. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AWESEMS NEDERLAND B.V.. Je gegevens over de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

7.3 Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AWESEMS NEDERLAND B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AWESEMS NEDERLAND B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

8. Plichten 

AWESEMS NEDERLAND B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AWESEMS NEDERLAND B.V. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief/bevestiging/factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AWESEMS NEDERLAND B.V. de betreffende product of dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AWESEMS NEDERLAND B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

AWESEMS NEDERLAND B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AWESEMS NEDERLAND B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AWESEMS NEDERLAND B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@awesems.com
+31 85 130 40 210

Awesems Nederland B.V.
Westervoortsedijk 73,
Gebouw LB, 1.02
6827 AV Arnhem